Stad in Cijfers - Databank

30-39 jaar vrouwen (t.o.v. 30-39-jarigen) [projecties]

aantal vrouwen van 30 t.e.m. 39 jaar t.o.v. het totaal aantal 30-39-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]