Stad in Cijfers - Databank

90-... jaar vrouwen (t.o.v 90-plussers) [projecties]

aantal vrouwen van 90 jaar en ouder t.o.v. het totaal aantal 90-jarigen en ouder [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]