Stad in Cijfers - Databank

30-39 jaar vrouwen [projecties]

aantal vrouwen van 30 tot en met 39 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]