Stad in Cijfers - Databank

30-39 jaar vrouwen [prognose]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 30-39 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2024-2040)