Stad in Cijfers - Databank

40-49 jaar vrouwen [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 40-49 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)