Stad in Cijfers - Databank

40-49 jaar vrouwen [projecties]

aantal vrouwen van 40 tot en met 49 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]