Stad in Cijfers - Databank

50-59 jaar vrouwen [prognose]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 50-59 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)