Stad in Cijfers - Databank

60-69 jaar vrouwen [projecties]

aantal vrouwen van 60 tot en met 69 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]