Stad in Cijfers - Databank

70-79 jaar mannen [projecties]

aantal mannen van 70 tot en met 79 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]