Stad in Cijfers - Databank

80-89 jaar mannen [projecties]

PROGNOSE [aantal] mannen van 80-89 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)