Stad in Cijfers - Databank

80-89 jaar vrouwen [projecties]

aantal vrouwen van 80 tot en met 89 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]