Stad in Cijfers - Databank

30-34 jaar (t.o.v. inwoners) [projecties]

aantal 30 tot en met 34-jarigen t.o.v. de totale bevolking [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]