Stad in Cijfers - Databank

50-54 jaar (t.o.v. inwoners) [projecties]

aantal 50 tot en met 54-jarigen t.o.v. de totale bevolking [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]