Stad in Cijfers - Databank

65-69 jaar (t.o.v. inwoners) [projecties]

aantal 65 tot en met 69-jarigen t.o.v. de totale bevolking [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]