Stad in Cijfers - Databank

0-4 jaar vrouwen (t.o.v. 0-4-jarigen) [projecties]

aantal vrouwen van 0 t.e.m. 4 jaar t.o.v. het totaal aantal 0-4-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]