Stad in Cijfers - Databank

10-14 jaar vrouwen (t.o.v. 10-14-jarigen) [projecties]

aantal vrouwen van 10 t.e.m. 14 jaar t.o.v. het totaal aantal 10-14-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]