Stad in Cijfers - Databank

15-19 jaar vrouwen (t.o.v. 15-19-jarigen) [projecties]

aantal vrouwen van 15 t.e.m. 19 jaar t.o.v. het totaal aantal 15-19-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]