Stad in Cijfers - Databank

20-24 jaar mannen (t.o.v. 20-24-jarigen) [projecties]

aantal mannen van 20 t.e.m. 24 jaar t.o.v. het totaal aantal 20-24-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]