Stad in Cijfers - Databank

25-29 jaar mannen (t.o.v. 25-29-jarigen) [projecties]

aantal mannen van 25 t.e.m. 29 jaar t.o.v. het totaal aantal 25-29-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]