Stad in Cijfers - Databank

40-44 jaar vrouwen (t.o.v. 40-44-jarigen) [projecties]

aantal vrouwen van 40 t.e.m. 44 jaar t.o.v. het totaal aantal 40-44-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]