Stad in Cijfers - Databank

95+ jaar vrouwen (t.o.v 95-plussers) [projecties]

aantal vrouwen van 95 jaar en ouder t.o.v. het totaal aantal 95-jarigen en ouder [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]