Stad in Cijfers - Databank

30-34 jaar vrouwen [projecties]

aantal vrouwen van 30 tot en met 34 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]