Stad in Cijfers - Databank

35-39 jaar vrouwen [prognose]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 35-39 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)