Stad in Cijfers - Databank

40-44 jaar mannen [projecties]

aantal mannen van 40 tot en met 44 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]