Stad in Cijfers - Databank

40-44 jaar vrouwen [prognose]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 40-44 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2024-2040)