Stad in Cijfers - Databank

45-49 jaar vrouwen [prognose]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 45-49 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2024-2040)