Stad in Cijfers - Databank

45-49 jaar vrouwen [projecties]

aantal vrouwen van 45 tot en met 49 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]