Stad in Cijfers - Databank

50-54 jaar mannen [projecties]

aantal mannen van 50 tot en met 54 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]