Stad in Cijfers - Databank

50-54 jaar vrouwen [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 50-54 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)