Stad in Cijfers - Databank

55-59 jaar mannen [prognose]

PROGNOSE [aantal] mannen van 55-59 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)