Stad in Cijfers - Databank

55-59 jaar vrouwen [projecties]

aantal vrouwen van 55 tot en met 59 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]