Stad in Cijfers - Databank

60-64 jaar vrouwen [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 60-64 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)