Stad in Cijfers - Databank

70-74 jaar vrouwen [projecties]

aantal vrouwen van 70 tot en met 74 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]