Stad in Cijfers - Databank

75-79 jaar mannen [prognose]

PROGNOSE [aantal] mannen van 75-79 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)