Stad in Cijfers - Databank

75-79 jaar mannen [projecties]

aantal mannen van 75 tot en met 79 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]