Stad in Cijfers - Databank

75-79 jaar vrouwen [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 75-79 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)