Stad in Cijfers - Databank

80-84 jaar mannen [projecties]

aantal mannen van 80 tot en met 84 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]