Stad in Cijfers - Databank

80-84 jaar mannen [prognose]

PROGNOSE [aantal] mannen van 80-84 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)