Stad in Cijfers - Databank

80-84 jaar vrouwen [projecties]

aantal vrouwen van 80 tot en met 84 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]