Stad in Cijfers - Databank

85-89 jaar mannen [prognose]

PROGNOSE [aantal] mannen van 85-89 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2024-2040)