Stad in Cijfers - Databank

95+ jaar mannen [projecties]

PROGNOSE [aantal] mannen van 95 jaar en ouder (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)