Stad in Cijfers - Databank

13 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 13 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)