Stad in Cijfers - Databank

33 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 33 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)