Stad in Cijfers - Databank

39 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 39 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)