Stad in Cijfers - Databank

41 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 41 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)