Stad in Cijfers - Databank

46 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 46 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)