Stad in Cijfers - Databank

48 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 48 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)