Stad in Cijfers - Databank

54 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 54 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)