Stad in Cijfers - Databank

55 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 55 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)