Stad in Cijfers - Databank

55 jaar vrouw [projecties]

aantal vrouwen van 55 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]