Stad in Cijfers - Databank

65 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 65 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)