Stad in Cijfers - Databank

66 jaar vrouw [projecties]

aantal vrouwen van 66 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]