Stad in Cijfers - Databank

68 jaar vrouw [projecties]

aantal vrouwen van 68 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]