Stad in Cijfers - Databank

70 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 70 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)