Stad in Cijfers - Databank

71 jaar vrouw [prognose]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 71 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2024-2040)