Stad in Cijfers - Databank

71 jaar vrouw [projecties]

aantal vrouwen van 71 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]