Stad in Cijfers - Databank

73 jaar vrouw [projecties]

aantal vrouwen van 73 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]