Stad in Cijfers - Databank

73 jaar vrouw [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 73 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)